skip to Main Content

Pijnacker Infra heeft ruime ervaring met het aanbrengen van alle soorten bestrating, het aanbrengen van bestrating wordt vooral uitgevoerd bij gemeentes en in de chemische industrie.

Opdrachten worden verworven via aanbestedingen, zowel openbaar als op uitnodiging, verder hebben wij langlopende raamcontracten. Hieruit blijkt dat Pijnacker Infra een betrouwbare partner is voor het uitvoeren van alle wensen op het gebied van bestratingen.

Pijnacker Infra investeert voortdurend in hulpmiddelen om de lichamelijke belasting van onze mensen zo veel mogelijk te minimaliseren, denk hierbij aan : mechanische/hydraulische klemmen om bestrating en betonnen elementen zoals trottoirbanden aan te brengen. Ook het “verslepen” van zware materialen wordt tot een minimum beperkt door het inzetten van machines van groot tot klein.

Kortom, Pijnacker Infra is een serieuze partner om alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van bestratingen naar de wens van de opdrachtgever uit te voeren.

Naast bestratingen zijn wij ook gespecialiseerd in de bodemsanering, riolering en grondwerk. Wij nemen uw uitdaging graag aan.

Bestratingen Pijnacker Infra
Back To Top
Contact