Bodemsanering

Een bodemsanering is het verwijderen van een verontreiniging in de bodem. In 1987 zijn de Nederlandse milieuwetten flink aangescherpt om de problematiek van bodemverontreinigingen aan te pakken. De strengere regels hebben er mede voor gezorgd dat de bodem waarop wij wonen en werken steeds schoner wordt. Desonniettemin zijn er nog steeds oude verontreinigingen en gebeuren er nog steeds incidenten waarin een product de bodem in loopt. Pijnacker Infra heeft de benodigde kennis en kunde, vereiste certificaten en ervaring om een verontreiniging op een professionele manier te verwijderen.

Zo hanteren wij bijvoorbeeld de CROW 400 – Werken in vervuilde grond, hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 en hanteren wij de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 waarin de voorschriften van bodemsaneringen staan uitgewerkt. Op deze manier kunnen wij mens én milieu beschermen en werken wij aan een schonere leefomgeving voor komende generaties.