skip to Main Content

Pijnacker Infra is gecertificeerd voor het uitvoeren van Bodemsaneringen, in samenhang met onze overige kerntaken is dit een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Vervuiling van de bodem (bodemsanering) is op veel plaatsen een feit, zeker in de Chemische Industrie gebeurd grondwerk nagenoeg alleen maar onder saneringscondities.

Ook het (her)stellen van kolken ontkomt niet aan het werken onder BRL certificering en de daarbij behorende beschermingsmiddelen voor de uitvoerende mensen. Bij het uitvoeren van reconstructies van woonwijken waar rioleringswerk vaak een groot onderdeel is komen vlekken met bodemvervuiling voor waar bescherming voor de uitvoerende mensen en het milieu onze verantwoording is. Denk hierbij aan het omgaan met uitkomende grond wat gekeurd moet worden en naar erkende stortplaatsen wordt vervoerd.

Naast bodemsanering zijn wij ook gespecialiseerd in de bestratingen, riolering en grondwerk. Wij nemen uw uitdaging graag aan.

Grondwerk Pijnacker
Back To Top
Contact