Bodemsanering

Pijnacker Infra is een autoriteit in bodemsanering

Technische knowhow en certificaten voor veilig en duurzaam werk

Bodemsanering is het wegnemen van verontreinigde stoffen in de bodem. Nederland hecht veel belang aan een schone bodem. Al in 1987 zijn de Nederlandse milieuwetten flink aangescherpt met als doel bodemverontreiniging structureel aan te pakken. Deze strenge wetgeving heeft ervoor gezorgd dat de bodem waarop wij wonen en werken steeds schoner wordt.

Pijnacker Infra

Toch zijn er nog steeds vormen van verontreiniging aanwezig in onze bodem. Het is eveneens mogelijk dat er door ongelukken bijvoorbeeld giftige stoffen in de bodem terechtkomen. Pijnacker Infra heeft de nodige kennis en ervaring, de vereiste certificaten en het technische knowhow om gronden op een professionele manier vrij van verontreiniging te maken.

Dankzij bodemsanering dragen we bij aan de bescherming van mens en milieu en werken we aan een gezonde leefomgeving voor vandaag en morgen. Interesse? Contacteer ons vandaag!