Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met modernere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Pijnacker Infra B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

ISO 14001
Pijnacker Infra heeft het ISO 14001 certificaat behaald. Hiermee toont Pijnacker aan dat het reduceren en voorkomen van milieuschade bij het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden is geïntegreerd. Je bewust zijn van je (werk)omgeving vormt de basis van de keuzes die wij in ons werk maken.