skip to Main Content

Grondwerk wordt in onze branche vooral gebruikt als verzamelnaam voor verschillende disciplines, bijv. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die een goede uitvoering van een project nodig heeft, het graven van proefsleuven, handmatig ontgraven locaties die niet bereikbaar zijn voor de graafmachine, het assisteren bij een graafmachine, het egaliseren van grond of andere materialen met de hand, het aanleggen van buizen in de grond, het stellen van kolken/putten.

Door de veelzijdigheid van de term grondwerk is een ervaren grondwerker onmisbaar op de projecten. Pijnacker Infra heeft meerdere ervaren grondwerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het project in de uitvoeringsfase en het lezen van tekeningen, uitzetten van bijv. bandenlijnen, locatie kolken, hoogtes, communicatie met belanghebbenden w.o. omwonenden, opdrachtgever. Alles in overleg met de uitvoerder. Ook het op tijd afroepen van materialen en het communiceren van wijzigingen met de uitvoerder.

Vaak is een ervaren grondwerker een zogenoemde meewerkend voorman en direct aanspreekpunt op de werklocatie. Naast grondwerk zijn wij ook gespecialiseerd in de bodemsanering, bestratingen en riolering. Wij nemen uw uitdaging graag aan.

Grondwerk Pijnacker Infra-2
Back To Top
Contact