Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Beleidsverklaring KVGM-management

Kwaliteit is een essentieel onderdeel van de strategie van Pijnacker Infra. Onze visie op kwaliteit is dan ook: “Altijd en overal kwaliteit, dat is Pijnacker Infra.”

Dit hebben wij geïmplementeerd en gerealiseerd door dit in een aantal kernprincipes te verwerken.

  • Kwaliteit door vakmanschap – verbindt en behoudt competent personeel.
  • Toegewijde service gericht op volledig ontzorgen.
  • Systematisch en continue verbeteringsgerichtheid.
  • Volledige compliance met wet- en regelgeving
  • Geen schade aan mens en milieu.

Deze kernprincipes zijn leidend in al onze activiteiten. Het is onderdeel van onze bedrijfscultuur en filosofie. Voor ons vormt kwaliteit binnen Pijnacker Infra “wat kwaliteit is, bepaalt de klant”, het uitgangspunt voor het begrijpen en overtreffen van de verwachtingen van de klant. Dit wordt geïntegreerd door het management en geldt voor alle medewerkers. Kwaliteit is het fundament waarop onze goede naam is gebaseerd.

Kwaliteit is ook continue verbeteren, waarbij elke medewerker de verplichting heeft om elke kwestie aangaande kwaliteit te escaleren. Door dit brede draagvlak en individuele verantwoordelijkheid voor kwaliteit heeft Pijnacker Infra zich kunnen onderscheiden in een turbulente markt. De loyaliteit van onze klanten en de toegewijde service vanuit onze bedrijfsvoering is het resultaat van een gezonde bedrijfscultuur en onze no-nonsense mentaliteit.

Veiligheid gaat in onze visie hand in hand met kwaliteit. Het bevorderen van de competenties van onze medewerkers, door voldoende investeringen in instructie en onderricht is één van de pilaren waarop het veiligheidsbeleid is gebouwd. Onze doelstelling op het gebied van veiligheid is simpel: “iedereen, elke dag, veilig en gezond naar huis.”

Bij de algehele bedrijfsvoering staat naast kwaliteit en veiligheid ook milieu als één van de kernprincipes centraal. Pijnacker Infra streeft ernaar om projecten op een efficiënte, milieuvriendelijke manier uit te voeren. Wij willen geen schade aan het milieu toedoen, maar juist een schonere wereld voor de komende generaties achterlaten. Daartoe heeft Pijnacker Infra de doelstellingen om schonere machines aan te schaffen en zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen en middelen toe te passen.  

Het beleid en de strategie wordt ondersteund door ons geïntegreerde kwaliteits- veiligheids- en milieumanagementsysteem conform ISO9001, ISO14001, VCA**, het jaarlijkse managementreview en de interne en externe audits & assessments.

Overige belanghebbende partijen, niet direct van invloed op het leveringsproces
Bank, overheid, omwonenden/bedrijven, verzekeringsmaatschappijen.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren heeft H. Anker Holding B.V. zowel op beleids- als op operationeel niveau een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat gericht is op de beheersing van enig afbreukrisico en op het voldoen aan de eisen van: klanten en opdrachtgevers, de geldende normen met betrekking tot kwaliteit (ISO-9001, BRL SIKB 7000, protocol 7001 en 7004), veiligheid, gezondheid en milieu (VCA*/**, ISO-14001) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij is het streven de laatste stand der techniek te volgen.

Monitoring, analyse en evaluatie:
Periodieke evaluaties van doelstellingen en de managementsystemen maken de vooruitgang die geboekt wordt zichtbaar en geven aan in hoeverre deze nog consistent zijn met missie, visie en beleid. Daarbij is continue verbetering van de managementsystemen en de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu uitgangspunt.

Bij wijzigingen in de managementsystemen wordt de integriteit ervan gewaarborgd.
Door de directie is de heer Mark de Geus aangewezen als HSE- en CO2-functionaris.
Deze verklaring is gecommuniceerd binnen het bedrijf en is beschikbaar voor de stakeholders.

De directie onderschrijft het belang van deze verklaring voor de organisatie en stelt zeker dat beslissingen in overeenstemming zijn met dit beleid.

Woerden, januari 2020
 

H. Anker.

Directeur

Certificaten Pijnacker Infra

Bekijk de verschillende certificaten hieronder of download ze hier:
BRL 7000 Certificaat Pijnacker Infra
VCA Certificaat Pijnacker Infra
SBB Certificaat Pijnacker Infra
ISO 9001 certificaat Pijnacker Infra
ISO 14001 certificaat Pijnacker Infra

U kunt de geldigheid bekijken op:

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory