Mechanical service

Om een petrochemische fabriek draaiende te houden zijn er nogal wat activiteiten die dagelijks plaats vinden. Misschien wel het meest belangrijke onderdeel is het onderhoud aan de zogenaamde piping-systems. Het leidingwerk dat de fabrieken voorziet van grondstoffen, halffabrikaten, koel- en bluswater en nog veel meer.

Doordat Pijnacker Infra al jaren werkzaam is op dit soort petrochemische fabrieken heeft het ons zeer bewust gemaakt van de noodzaak van dit soort onderhoud. Wij vonden het dan ook een hele goede zet om ons te ontwikkelen op dit gebied, zodat wij de opdrachtgever een totaalpakket kunnen aanbieden. Nu kunnen wij niet alleen het leidingwerk, de flenzen, blokafsluiters en hydranten vrijgraven, maar kunnen wij ook het onderhoud hiervan verzorgen.

Zo beschikt Pijnacker Infra over opgeleide flensmonteurs die steek- en brilflensen kunnen plaatsen en/of vervangen, leidingen aan elkaar verbinden, supporten plaatsen – maar ook het grote materiaal (lees: mobiele kranen) om de hulpstukken op zijn plek te hijsen. Kortom, de gehele werklocatie omtrent leidingwerk en afsluiters kan door Pijnacker Infra worden ingericht, het onderhoud kunnen wij verzorgen en daarnaast hebben wij de kennis en middelen om uw leidingwerk te conserveren zodat het nog járen mee kan!

Dat is de kracht van Pijnacker Infra – een totaalpakket voor al uw onder- en bovengrondse infra. Wij nemen uw uitdaging graag aan!