Beleidsverklaring KVGM-management

Iedereen, elke dag veilig en gezond naar huis

Kwaliteit is een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie bij Pijnacker Infra. Daarom heeft het management van Pijnacker Infra een beleidsverklaring opgesteld die de waarden van het bedrijf weerspiegelt.

Onze visie op kwaliteit:

“Altijd en overal kwaliteit, dat is Pijnacker Infra.”

 • Kwaliteit door vakmanschap, waarbij we competent personeel verbinden en behouden.
 • Toegewijde service aanbieden en klanten volledig ontzorgen.
 • Onze processen systematisch en continu verbeteren
 • Compliant zijn met wetgeving en regelgeving
 •  Respect voor mens en milieu bij al onze werkzaamheden

Deze kernprincipes zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en filosofie

Voor ons vormt kwaliteit binnen Pijnacker Infra“wat kwaliteit is, bepaalt de klant”. We willen begrijpen wat de klant wil en de verwachtingen tijdens de uitvoering van de werken overtreffen. Dit geldt zowel voor onze managers als voor onze medewerkers. Kwaliteit is het fundament waarop onze goede naam is gebouwd.

Kwaliteit betekent ook continu verbeteren

Elke medewerker heeft de verplichting om kwesties aangaande kwaliteit te escaleren. Door deze kwaliteitsgerichte aanpak heeft Pijnacker Infra zich in een turbulente markt kunnen handhaven. De loyaliteit van onze klanten en de toegewijde service vanuit onze bedrijfsvoering zorgen hierbij voor een gezonde bedrijfscultuur en een no-nonsense mentaliteit.

We streven ernaar nieuwe machines te laten uitrusten met eigentijdse en zuinige motoren. Hiermee beperken we de schadelijke uitstoot tot een minimum.

Veiligheid gaat voor ons samen met kwaliteit

De competenties van onze medewerkers vergroten en investeringen in opleidingen zijn maar enkele van de pijlers waarop het veiligheidsbeleid is gebouwd. Onze doelstelling op het gebied van veiligheid is heel eenvoudig als volgt samen te vatten: “iedereen, elke dag veilig en gezond naar huis.”

Het milieu is eveneens een van onze kernprincipes. Pijnacker Infra wil projecten op een efficiënte en milieuvriendelijke manier uitvoeren. Schade aan het milieu toebrengen is absoluut not done, integendeel, we willen een schonere wereld creëren. Daarom investeren we volop in schonere machines en gebruiken we zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen en middelen.

Deze principes voor beleid en strategie zijn uitgewerkt en geïntegreerd in ons kwaliteits- veiligheids- en milieumanagementsysteem conform volgende standaarden

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA
 • Het jaarlijkse management review-rapport
 • Interne en externe audits en assessments.

We streven ernaar nieuwe machines te laten uitrusten met eigentijdse en zuinige motoren. Hiermee beperken we de schadelijke uitstoot tot een minimum.

Overige belanghebbende partijen, niet direct van invloed op het leveringsproces

 

Bank, overheid, omwonenden/bedrijven, verzekeringsmaatschappijen

Om onze doelstellingen te behalen heeft H. Anker Holding B.V. zowel op operationeel als op beleidsniveau een management systeem geïmplementeerd dat gericht is op het beheersen van

 • Het afbreukrisico en het voldoen aan de eisen van klanten en opdrachtgevers
 • De geldende normen met betrekking tot kwaliteit (ISO-9001, BRL SIKB 7000, protocol 7001 en 7004)
 • Veiligheid, gezondheid en milieu (VCA*/**, ISO-14001)
 • De wet- en regelgeving die van toepassing is. Daarbij streven we naar het volgen van de laatste stand van zaken op het vlak van techniek.

Monitoring, analyse en evaluatie

Periodieke evaluaties van doelstellingen en de managementsystemen tonen de vooruitgang voor iedereen in de organisatie en laten ons toe evaluaties te maken naar de consistentie met onze missie, visie en beleid. De continue verbetering van de management systemen en de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu zijn hierbij het uitgangspunt.

Bij wijzigingen in de management systemen waarborgen we de integriteit hiervan. De directie heeft de heer Mark de Geus aangewezen als HSE- en CO2-functionaris.

Deze verklaring is gecommuniceerd binnen het bedrijf en is beschikbaar voor de stakeholders.

De directie onderschrijft het belang van deze verklaring voor de organisatie en stelt zeker dat beslissingen in overeenstemming zijn met dit beleid.

Woerden, januari 2020

H.
Anker.
Directeur

Certificaten Pijnacker Infra

Bekijk de verschillende certificaten hieronder of download ze hier:

 

BRL 7000 certificaat Pijnacker Infra

VCA certificaat Pijnacker Infra

SBB certificaat Pijnacker Infra

ISO 9001 certificaat Pijnacker Infra

ISO 14001 certificaat Pijnacker Infra